Hidrolik dişli pompalar, çalışma koşulları ve kullanım durumuna bağlı olarak pek çok sebepten zamanla beklenildiği gibi çalışmayabilir. Bu da ekipmanların ve iş süreçlerinin yavaşlamasına hatta durmasına yol açar. Zaman ve maliyet kaybını en aza indirmek için arızaların muhtemel nedenleri ve çözüm önerilerini göz önünde bulundurarak daha büyük sorunların oluşmasının önüne geçilebilir.

Arıza Nedeni Çözüm
Hidrolik Sistem Çalışmıyor. Tank yağ seviyesi düşük. Tanka yeterli miktarda yağ ekleyin.
Filtre kirli. Filtreyi temizleyin veya yenisi ile değiştirin.
Pompa aşınmış. Tamir edin veya pompayı değiştirin.
Hidrolik bağlantı yanlış. Bağlantıları kontrol edin.
Hidrolik Sistemde Düşük Basınç Var. Pompa aşınmış ya da hasarlı. Tamir edin veya pompayı değiştirin.
Elektrik motor gücü düşük. Uygun elektrik motoru seçin.
Basınç ayarı yanlış. Basıncı uygun şekilde ayarlayın.
Yağ kaçağı mevcut. Sistemi kontrol edin.
Silindir iç yüzeyi aşınmış. Kontrol edin, gerekirse arızayı giderin.
Yağ viskozitesi düşük. Uygun viskozitede yağ kullanın.
Yağda hava var. Sistemi boşaltın ve köpüklenmeyen yağ kullanın.
Sistemde hava var.
a) Pompa ilk çalışmada yavaş yağ ısınınca hızlanıyor.
b) Pompa ilk çalışmada hızlı yağ ısınınca yavaşlıyor.
Sistemin havasını giderin.
Yağ kalın, uygun viskozitede yağ koyun.
Yağ ince, uygun viskozitede yağ ekleyin.
Hidrolik Yağ Aşırı Isınıyor. Kavitasyon problemi var. Sistemdeki havayı kontrol edin.
Yağ yetersiz. Tanka yeterli miktarda yağ ekleyin.
Yağ kirli. Temiz yağ kullanın.
Pompa aşınmış. Aşınan parçaları ya da pompayı değiştirin.
Basınç yüksek. Basınç ayarını kontrol edin.
Sistemin hortum veya valfleri küçük. Normal ölçüdekiler ile değiştirin.
Hatlarda sıkışma ve aşırı kıvrımlar var. Yağ hatlarının rahat ve uygun akışlı olmasını sağlayın.
Hidrolik Sistemde Fazla Gürültü Oluyor. Yağ miktarı yetersiz. Yeterince yağ doldurun.
Yağ çok kalın. Yağı boşaltın ve doğru yağ doldurun.
Filtre kirli. Temizleyin veya değiştirin.
Emiş hattı dar. Emiş hattını genişletin.
Emiş hattı tıkalı. Emiş hattını temizleyin.
Hidrolik tankındaki havalandırma kapağı tıkalı. Temizleyin veya değiştirin.
Yağ köpüklü. Sistemi boşaltın ve köpüklenmeyen yağ kullanın.
Filtre küçük. Daha büyük bir filtre kullanın.
Kaplin eksen dışında. Pompa ve tahrik mili arasındaki kaplini eksene getirin.
Pompa şafttan veya emiş borusundan hava emiyor. Şüpheli yerlere yağ damlatın, pompanın sesine dikkat edin ve kaçak olan yerleri sıkıştırın.
Pompa aşırı hızlı. Pompanın maksimum hızını kontrol edin, pompa hızını azaltın veya daha büyük bir pompa seçin.